ДИЗАЙН И ПРЕДПЕЧАТ

Дизайн
Предпечатна подготовка
Разработване на уеб сайтове

Да можеш да преразкажеш история с едно движение, с един щрих, е талант. Жан Луи Баро (велик пантомимист) е изиграл целият Хамлет с една колеблива крачка напред. Ние разказваме и по-дълги и по-заплетени истории.

Начало