КРИЕЙТИВ

Създаване на оригинални сценарии
Създаване на корпоративна визия

”Можете ли да поставите едно яйце право?” попитал Колумб своите опоненти. Дълго време те се опитвали, но яйцето все се катурвало, докато накрая изнервени отвърнали – „А ти можеш ли?” Колумб взел яйцето, чукнал го леко в плоскостта на масата и то застанало право. Всички възкликнали : „Е, така всеки може!” „Да, отвърнал Колумб, всеки може, но важното е да се сетиш”.

Начало