МЕДИА ПЛАНИРАНЕ

Медиа планиране
Медиа купуване
Най-атрактивни условия за всички медийни канали
Поведенчески и демографски изследвания на потребителски групи
Цялостен обзор на медийния пазар

Не всичко може да се разкаже чрез картини и звуци, понякога има нужда от по-дълго, по-конкретно и детайлно обяснение. Можем да извадим кестените от жарта.

„Общественото мнение щади ястреба и наказва пиленцето”, е казал Ювенал.

Ние създадохме медийна лаборатория, в която учим пиленцата как да станат ястреби и по този начин подчиняваме общественото мнение на нашите идеи.

Начало