2D

2анимация

Добре дошли в най-свободния свят – свят, в който всички познати и непознати закони на физиката, химията, математиката губят своята сила и се подчиняват на нашите желания.“ Студио златен век“ – лаборатория, в която сбъдваме мечти. Ако нямате, може и коса да ви порасне (засега, докато трае кампанията), но вие опитвайте пак, ние също се развиваме.

Начало